Sözlükte "tasavvuf" ne demek?

1. Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği (vahdeti vücut) anlayışıyla açıklıyan dinsel ve felsefi akım, islam gizemciliği.

Cümle içinde kullanımı

Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de! - F. R. Atay

Tasavvuf kelimesinin ingilizcesi

n. mysticism
Köken: Arapça

Son eklenenler

obi